PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

DİKKAT E-HACİZ ....! ! ! ! !

 

e-haciz uygulaması, işleyişi ve alınacak tedbirler için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/106malicozum/5%20H%20ayse%20yigit.pdf