PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

TAM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ( -5 & +5 TAMSS ) DUYURUSU

 
1-) 3568 Sayılı Meslek Kanunu Gereğince  Meslek Mensubu ( SMMM ) tarafından yapılan Denetim ve
     Mesleki hatalar sebebiyle  5 YIL geriye dönük zaman için  ve  5 YIL ileriki zaman için
     Vergi İdarelerine ve tüm resmi kurumlara karşı Vergi Mükelleflerinin Cezalı durumlara düşmesi durumunda, 
     karşılaşılan cezaların TÜMÜNÜ teminat altına alıp karşılayan MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI  ( -5 & +5 TAMSS ) 
     uygulamasına  01 Haziran 2012 itibari ile geçilecektir. 
 
2-) Söz konusu sigortanın poliçesi  ERGO İSVİÇRE SİGORTA tarafından düzenlenmekte olup  Vergi İdarelerine ve
     tüm resmi kurumlara karşı Vergi Mükelleflerini 100.000,oo-TL (Yüzbin-TL) tutarında teminat altına almaktadır. 
 
3-)  Büromuzun bünyesinde bulunan Firmaalar ve Şirketler  talepleri halinde
      Yıllık 610-TL katılım payı karşılığında Poliçe kapsamına  dahil edileceklerdir.
 
      Dursun ER
      Mali Müşavir
      0533 321 98 88