PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

6736 Sayılı AF Kanunu

 6736  Sayılı AF Kanunu ile ; 

Vadesi  01 Ocak 2012  ile  30 Haziran 2017 tarihleri arasındaki  Vergi Borçları,

SGK Prim Borçları, Belediye Vergi borçları Nakil Vasıtası Borçları  için

vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz

geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi olanağı

getirilmiştir.

Eski Af Kanunu olan 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Kanun hükümlerine göre 28 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam

eden alacaklar ile 6552 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar yeni

düzenleme hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Düzenlemede kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,