PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

6111 Sayılı AF Kanunu ( Torba Kanun )

 6111 Sayılı AF Kanunu ile ; 

Vadesi  01 Ocak 1923 ile  31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki  Vergi Borçları,

SGK Prim Borçları, Belediye Vergi borçları Nakil Vasıtası Borçları  için

vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz

geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi olanağı

getirilmiştir.

Cumhuriyet Tarihinin en geniş kapsamlı AF Kanunu TORBA KANUN olarak adlandırılmaktadır.