PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Kira Geliriniz ( GMSİ ) İçin Verginizi Kendiniz Hesaplayabilirsiniz ...!!!!!

Kira Geliriniz ( GMSİ ) İçin Verginizi Hesaplamak İçin Lütfen Aşağıdaki Linki Tıklayınız

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp?page=IVD_HSP_GMSI