PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi (19.02.2019)

Elektronik Defter (e-Defter) Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (19.02.2019)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (19.02.2019)

Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği (18.02.2019)

Tam İstisna, Kısmi Tevkifat ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İade Talep Süreci Değişikliği (18.02.2019)

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (18.02.2019)

Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter Tutmamaları (18.02.2019)

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği (18.02.2019)

Konkordato Sürecine Giren Borçludan Olan Alacakların Hangi Durumlarda Şüpheli Alacak Sayılacağı (18.02.2019)

Defter Beyan: Sistemine Yeni Belge Türleri Eklenmiştir (16.02.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/72] Sayılı Kararı (16.02.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/71] Sayılı Kararı (16.02.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/02/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/69] Sayılı Kararı (16.02.2019)

Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portalı” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine Açıldı (15.02.2019)

Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumu Hk. (15.02.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) (15.02.2019)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (15.02.2019)

Defter Beyan Sistemi Duyuruları (14.02.2019)

Defter Beyan: Sistemi Excel Aktarımı (14.02.2019)

Poşet Beyannamesi Açıklama (13.02.2019)

“Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır (13.02.2019)

Gelir/Kurumlar Vergisi İade Taleplerinin “İadem Nerede?” Ekranlarından Takip Edilebilmesine İlişkin Duyuru (13.02.2019)

Defter Beyan: Sİstemine Yeni Belge Türü Eklenmiştir (13.02.2019)

Defter Beyan: Sisteminde 102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırı Kaldırıldı (13.02.2019)

Defter Beyan: Vergiye Tabi İşlemler ve Ödemeler Bölümlerine Yeni Kodlar Eklenmiştir (13.02.2019)

Defter Beyan: Sonraki Dönem Devreden KDV satırındaki Geliştirme Tamamlanmıştır (13.02.2019)

Geçici Vergi Beyannamesinin Süre Uzatımı Hk. (12.02.2019)

Defter Beyan: Sisteminde Excel Kayıt Aktarımları (12.02.2019)

Hâsılat Esaslı Vergilendirme Usulünü Seçen Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin KDV Oranı %1,5 Olarak Belirlenmiştir (11.02.2019)

Sözleşme Dönemine İsabet Eden Beyannamelere Yönelik Geliştirme Kullanıma Açıldı (09.02.2019)

Eski ve Yeni Nesil ÖKC Aylık Satış Rapor Bildirimlerine İlişkin Hazırlanan Ekranlar “İnternet Vergi Dairesi Portalı” Üzerinde Mükelleflerin Hizmetine Açılmıştır (09.02.2019)

Poşet Beyan Uygulaması ile İlgili Meslek Kamuoyuna Duyuru (08.02.2019)

ÖTV-1, ÖTV-2A, ÖTV-2B Ve ÖTV-3 Beyannamelerinin,Bilgilendirmeye Kadar E-Beyanname Uygulaması Üzerinden Verilmesi (07.02.2019)

Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV’nin de 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması (07.02.2019)

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderildi. (06.02.2019)

Ocak 2019 Ayı KDV Beyannamesi Değişikliği Hakkında Açıklama (06.02.2019)

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Kullanıcıların Kamu Harcama Birimlerine Düzenleyecekleri Faturaların e-Fatura Olarak Düzenlenebilmesi (06.02.2019)

Defter Beyan: Envanter Takip Listesi Sistem Üzerinden Kullanıma Açıldı (06.02.2019)

Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları (04.02.2019)

Gelir Vergisi Beyannamesi Kullanıma Açıldı (02.02.2019)

Defter Beyan Sisteminde Basit Usule Tabii Mükelleflerin Beyan Kılavuzu (Ekran Görüntüleri ile Anlatım) (02.02.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 505) (02.02.2019)

Beyannamelerde Önemli Değişiklikler Yapıldı (KDV, Muhtasar, ÖTV) (01.02.2019)

İşverenlere 2019 Yılında da Asgari Ücret Desteği Uygulanacağı İle İlgili Açıklama (01.02.2019)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. (01.02.2019)

Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. (01.02.2019)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Yayınlandı. (01.02.2019)

HATIRLATMALAR – Defterlerin Kapanış Tasdiki ve Onay Yenileme (31.01.2019)

Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin Duyuru (31.01.2019)

2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarları Belli Oldu (31.01.2019)

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2019/2) (31.01.2019)

7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler (30.01.2019)

Gelir Vergisi Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı(GV ve KV’den %5 İndirim Uygulaması Değişikliği Hk.) (30.01.2019)

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun – 7162 Sayılı Kanun (30.01.2019)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2019 (30.01.2019)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 10. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2019 (30.01.2019)

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2019 (29.01.2019)

SGK, Eksik Gün Nedeni Kısmi İstihdam (06) Seçilmesi Halinde 20 Günden Fazla Bildirime İzin Vermiyor (29.01.2019)

2019 Yılında 10 TL’ye Kadar Olan Vergi Borçlarının Zaman Aşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini (28.01.2019)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerimizin Dikkatine (26.01.2019)

Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar) (26.01.2019)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (25.01.2019)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) (25.01.2019)

2019 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ (25.01.2019)

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 31 Ocak 2019’a Kadar Yaptırılması Gerekiyor (24.01.2019)

SGK 7143 Yapılandırma Uzatma Hakkında Duyuru (24.01.2019)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Ertelenen Borçlara Taksitlendirme İmkanı Getirildi (23.01.2019)

506 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklarının 5 Puanlık Prim Teşviki Kaldırıldı (23.01.2019)

Defter Beyan: Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Test Amaçlı Kullanıma Açıldı (23.01.2019)

HATIRLATMALAR – Defterlerin Kapanış Tasdiki ve Onay Yenileme (22.01.2019)

Özel Sirküler: 2019 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler (22.01.2019)

KDV Beyannamesi Süre Uzatım Talebi Hk. (22.01.2019)

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (21.01.2019)

Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yasalarında Değişiklik Yapan 7161 Sayılı Kanunun Açıklamasi (21.01.2019)

Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Seçeneğine Yeni Buton Eklenmesi (21.01.2019)

TÜRMOB: 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı” (19.01.2019)

Defter Beyan Sisteminde 2018 İşlemlerinin Yapılması (19.01.2019)

“Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi (19.01.2019)

ASMMMO: Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında Duyuru (18.01.2019)

Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (18.01.2019)

7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2019)

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri (17.01.2019)

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (17.01.2019)

Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (17.01.2019)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)

15.01.2019 Tarihli Resmi Gazete Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri (15.01.2019)

Özel Sirküler: 2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar (15.01.2019)

Defter Beyan Sistemi:Gider Kayıt Alt Türü” Mekanizması” Kullanıma Açılmıştır (15.01.2019)

TÜRMOB: Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı (15.01.2019)

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (15.01.2019)

ISMMMO: A.Ş. Karar Defterinin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2019 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir (14.01.2019)

Defter Beyan Sisteminde 2019 Defter Seçimi (14.01.2019)

"Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem" Broşürü Yayınlandı. (14.01.2019)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı (14.01.2019)

TÜRMOB: Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.030 TL’ye Çıkarıldı (14.01.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23) (12.01.2019)

SGK Genelgesi 2019/1 – 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak İşlemler (12.01.2019)

Özel Sirküler: Poşet Ücreti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi (11.01.2019)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (11.01.2019)

Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir (10.01.2019)