PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL MEVZUAT


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı (17.10.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (15.10.2018)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün Bugün (15.10.2018)

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı (12.10.2018)

TÜRMOB: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (10.10.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) (10.10.2018)

TÜRMOB:Özel Sirküler: Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (09.10.2018)

ASMMMO: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk. (09.10.2018)

Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler (09.10.2018)

TÜRMOB: Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (09.10.2018)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50 (06.10.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) (06.10.2018)

SGK:Borçlanma Kayıtlarının Silinmesi (04.10.2018)

ASMMMO: İş Kazası Geçirilen Gün İşçinin Ücreti ve Primi (03.10.2018)

ASMMMO: E-Beyanname Sayfasına Cari Dönem Verilmemiş Beyannameler Menüsü Eklenmesi Hakkında (03.10.2018)

Geçici Vergi Beyannamelerinde Güncellemeler (02.10.2018)

Son Dakika: 7143 Ödeme Süreleri Uzatıldı (02.10.2018)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.09.2018)

Vergi Daireleri 28 Eylül 2018 Cuma Günü Saat 19:00' A, 29 Eylül 2018 Cumartesi Günü Saat 17:00' A Ve 1 Ekim 2018 Pazartesi Günü İse Saat 21:00' A Kadar Açık Bulundurulacaktır. (28.09.2018)

Defter Beyan Sistemi Excel aktarımı (28.09.2018)

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Hk. (28.09.2018)

İSMMMO: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren "Defter Beyan" Sisteminden Tutulacak İşletme Defteri İçin Başvuru Başlamıştır (28.09.2018)

Defter Beyan Sistemi: İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Başvuruları Hk. (28.09.2018)

ASMMMO: Basit Usul Mükelleflerinin Defter-Beyan Sistemine Son Başvuru Tarihi 30/09/2018 Olup, Kayıtların İşlenme Tarihi 31/10/2018'dir. (27.09.2018)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme İle 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018 (26.09.2018)

Muhtasar Beyannamede Değişiklik (26.09.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (25.09.2018)

TÜRMOB: 27.08.2018 Tarihine Kadar Yapılandırmaya Başvurmalarına Rağmen, 07.09.2018 Tarihine Kadar Ödeme Planları Oluşturulmayan SGK Borçlularına Ödeme İçin Ek Süre Tanındı (25.09.2018)

SGK: Süresi İçerisinde İşleme Alınamayan 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Talepleri (25.09.2018)

ISMMMO: Matrah Artırımı İçin Hesaplanan Vergi Ödemesi Son Günü 01/Ekim/2018 Dir. (25.09.2018)

SGK: 2017/27 Sayılı Genelgede Değişiklik (24.09.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ekim 2018 (24.09.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 10. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 01 Ekim 2018 (24.09.2018)

TÜRMOB: Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Genişletildi (24.09.2018)

TÜRMOB:İnsan Sağlığı ile İlgili İşlerde Çalışanlara Fiili Hizmet Zammı Verildi (24.09.2018)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132) (24.09.2018)

GİB: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Ekim 2018 (22.09.2018)

TÜRMOB: Sosyal Güvenlik Kurumu, Borçların Zamanaşımına Uğraması Konusunda 2012-27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yaptı (22.09.2018)

TÜRMOB: Sosyal Güvenlik Kurumu, E-Bildirge Şifresinin Verilmesi ile İlgili Yeni Düzenleme Yaptı (22.09.2018)

SGK:E-Sigorta Sözleşmesinin E-Devletten Onaylanması ve Aktivasyon İşlemleri (21.09.2018)

TÜRMOB: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e İlişkin Bilgilendirme (21.09.2018)

TÜRMOB: Aktife Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Bitiyor (21.09.2018)

TÜRMOB: Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin KGK Kararı (21.09.2018)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/7) (20.09.2018)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma 1’inci Taksitini Sistem Hatasından Dolayı Ödeyemeyenlere Yeni Bir İmkan Sağlandı (19.09.2018)

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (19.09.2018)

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Dövizli Sözleşmeler Hakkındaki Açıklaması (18.09.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (18.09.2018)

TÜRMOB: Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu (17.09.2018)

ASMMMO: Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri (17.09.2018)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (15.09.2018)

TÜRMOB: Sözleşme Bedelleri ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Diğer Ödeme Yükümlülüklerinin Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılamayacaktır (13.09.2018)

SGK Genel Yazı: Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması (13.09.2018)

ASMMMO: ÖKC Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılması Hk. (13.09.2018)

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Üzere 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Başvuru Yapmaları Gerekiyor (13.09.2018)

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 17) (13.09.2018)

Yazar Kasa Z Raporlarının GİB'e Bildirimi Uzatma Talebi (12.09.2018)

SGK: Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi (11.09.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (11.09.2018)

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.2018)

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.09.2018)

SGK Genel Yazı: Tecil Faiz Oranı (07.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/50) (07.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/49) (07.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/47) (07.09.2018)

Kıymetli Maden Standartları Ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2018)

Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine Ve Denetlenmesine Dair Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2018)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Kanun’a Göre KDV Artırımında Bulunmuş Olan Mükelleflerin Özel Esaslar Kapsamından Çıkarılmasının Usul ve Esasları Belirlendi (06.09.2018)

SGK’ya Olan Borçların 6183 Sayılı Yasanın 48’inci Maddesine Göre Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranı Yıllık %12’den Yıllık %22’ye Yükseltilmiştir (06.09.2018)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) (06.09.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) (06.09.2018)

SGK Genelgesi 2018/30 (Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi) (05.09.2018)

SGK Genelgesi 2018/31 (2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı Kanunun 74/A Maddesi İle İlgili Hususların Eklenmesi) (05.09.2018)

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) (05.09.2018)

GİB: Defter Beyan Sisteminde Değişiklik (04.09.2018)

TÜRMOB: Altı Ay Süre ile İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilme ve %80’nin Bankaya Bozdurma Zorunluluğu Getirildi (04.09.2018)

GİB: Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (04.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48) (04.09.2018)

Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem Kullanıma Açılmıştır (03.09.2018)

TÜRMOB: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı (03.09.2018)

Taşınmazların Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulması (03.09.2018)

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.09.2018)

SGK Alacaklarının Ödeme Süresi Uzatıldı (01.09.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 52) (31.08.2018)

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48) (31.08.2018)

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 57) (31.08.2018)

Kamudan İş Alan İşverenlerin Asgari Ücret Desteği İade İşlemlerinin Nasıl Yapılacağı Açıklandı (29.08.2018)

Matrah ve Vergi Artırımı İçin SON GÜN 31 AĞUSTOS 2018 (29.08.2018)

SGK 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile İlgili Tahsilat İşlemlerini Açıkladı (28.08.2018)

Borç Yapılandırma Taksit ve Tahsilatları İle İlgili Duyuru (27.08.2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Duyuru (27.08.2018)

Temmuz Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması (27.08.2018)

Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumluluklarının Uygulanması Hakkında Duyuru (27.08.2018)

ASMMMO: Vergi Dairelerinin 27 Ağustos 2018 Pazartesi Günü Saat 23:59'a Kadar Açık Bulundurulacağına İlişkin GİB Duyurusu (27.08.2018)

Vergide Yapılandırma İçin Bugün Son Gün (27.08.2018)

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatıldı (27.08.2018)

Albayrak: Beyannamelerin Verilme Süreleri Uzatılacaktır! (20.08.2018)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (18.08.2018)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73) 2019 İnşaat m2 Bedelleri (18.08.2018)

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (18.08.2018)