PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

TİCARET SİCİL GAZETELERİNİZ BURADA ....! ! !

Tarafınıza gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile Müessesenizin tüm Ticaret Sicil Gazetelerine Ulaşabilirsiniz.

Lütfen Aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.ticaretsicil.gov.tr/