PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

 

MİSYONUMUZ;

 

MİSYONUMUZ;

3568 Sayılı Meslek Kanunumuzun vermiş olduğu yetkilere istinaden ŞİRKET KURULUMU, Müşteri ve Mükellef odaklı çalışmalar ile  Vergi Mükellefi İşyeri Sahiplerinin Vergi İdarelerine karşı  Vergi Kanunları gereği yerine getirmeleri gereken sorumluluklarının kanunlar çerçevesinde yerine getirilmesi ve ifa edilmesidir. 

# Söz konusu görevlerin ifa edilmesi esnasında; 

Kanun ve Yönetmeliklerin GÜNCEL şekilleri ile takip edilerek  uygulanır.

Kanun ve Yönetmeliklerin eksik kaldığı veya düzenlemediği alanlarda GENEL KABUL GÖRMÜŞ uygulamalar esas alınır.

 

DURSUN ER

MALİ MÜŞAVİR

 

0533 321 98 88
0216 341 55 33
0216 341 55 03

malimusavir@dursuner.com

denetmen@dursuner.com

info@dursuner.com

 www.dursuner.com