PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» 3065 Sayılı KDV Kanunu için İade Düzenlemesi Taslağı.(06.03.2018)

...» 7020 Sayılı AF Kanunu(15.06.2017)

...» 6736 Sayılı AF Kanunu(15.06.2017)

...» 6552 Sayılı AF Kanunu(15.06.2017)

...» 6111 Sayılı AF Kanunu ( Torba Kanun )(15.06.2017)

...» DİKKAT E-HACİZ ....! ! ! ! ! (14.03.2012)

...» Limited Şirket ve Anonim Şirket Ortaklarının Sorumlulukları - 2012(20.03.2012)

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok dörtte biri haczedilebilir...(20.03.2012)

...» Kira Geliriniz ( GMSİ ) İçin Verginizi Kendiniz Hesaplayabilirsiniz ...!!!!!(14.03.2012)

...» TAM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ( -5 & +5 TAMSS ) DUYURUSU(30.05.2012)

...» YABANCI UYRUKLU ŞİRKET ( KURUMSAL ) ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU(30.08.2012)