PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

...» 3065 Sayılı KDV Kanunu için İade Düzenlemesi Taslağı. (06.03.2018)

...» YABANCI UYRUKLU ŞİRKET ( KURUMSAL ) ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU (03.02.2018)

...» İdari Para Cezaları Nasıl İndirilir ve Nereye Ödenir...? (01.07.2012)

...» BİLANÇOLAR , GELİR TABLOLARI HAZIR......!!!! (30.05.2012)

...» KDV Beyannamesi Düzenlenmesinin Usulleri ..... (25.04.2012)

...» Şirketinizin 01.01.2018 tarihinden sonraki durumu... (20.03.2001)

...» Kısmi KDV Tevkifatı Tebliği.2012 (18.04.2012)

...» TİCARET SİCİL GAZETELERİNİZ BURADA ....! ! ! (16.04.2012)